Objavljeno Izvješće o komunalnom otpadu za 2021.

Slika /slike/Vijesti/2022/recikliranje.jpg
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je Izvješće o komunalnom otpadu za 2021. godinu koje je izrađeno na temelju prijava obveznika u Informacijski sustav gospodarenja otpadom i dodatnih procjena.
 
Prema Izvješću, u 2021. u Republici Hrvatskoj nastalo je 1.766.560 tona komunalnog otpada. U odnosu na 2020. to predstavlja povećanje od 4%, a posljedica je veće aktivnosti uslužnog sektora nakon usporenog rada/zatvaranja tijekom 2020. uslijed pandemije bolesti COVID-19.
 
U razdoblju od 2017. do 2021. povećao se broj jedinica lokalne samouprave s odvojenim sakupljanjem s 457 na 519. Time svega njih još 37 nema uvedeno odvojeno sakupljanje komunalnog otpada. Posljedično se bilježi i porast udjela odvojeno sakupljenog komunalnog otpada s 28% u 2017. na 43% u 2021., odnosno za 15 postotnih bodova.
 
Vrijednost stope recikliranja u 2021. iznosila je 31%, što predstavlja nastavak uzlaznog trenda kroz godine i 2 postotna boda više od prethodne 2020. godine, unatoč promjeni metodologije izračuna koja od 2020. obuhvaća reciklirane količine, a ne količine upućene na recikliranje.
 
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja nastavit će s provođenjem edukativno - informativnih aktivnosti usmjerenih na podizanje svijesti građana o njihovoj važnoj ulozi u stvaranju i sprječavanju nastanka otpada te izdvajanju otpada na mjestu nastanka.
U posljednjih 5 godina Ministarstvo je u edukativno - informativne aktivnosti uložilo više od 53 milijuna kuna, a u infrastrukturu za sortiranje, oporabu i odvojeno prikupljanje komunalnog otpada, poput izgradnje reciklažnih dvorišta, nabave vozila, spremnika za odvojeno prikupljanje s kućnog praga i ostalo, Ministarstvo je putem javnih poziva osiguralo više od 1,2 milijarde kuna.
 
Nastavak aktivnosti očekuje se kroz novi višegodišnji financijski okvir i kroz programe financirane iz Nacionalnog plana za oporavak i otpornost.
 
Izvješće o komunalnom otpadu za 2021. možete preuzeti ovdje.

Stranica