Objavljen poziv za uspostavu postrojenja za obradu odnosno recikliranje građevnog i glomaznog otpada

Slika /slike/Vijesti/Građevinski otpad.jpg

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavilo je 30. siječnja 2020. godine otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga za uspostavu postrojenja za obradu/recikliranje građevnog i/ili krupnog (glomaznog) komunalnog otpada.

Cilj ovog poziva je potpora u uspostavi postrojenja za obradu/recikliranje građevnog i/ili krupnog (glomaznog) komunalnog otpada, kroz povećanje kapaciteta za obradu/recikliranje građevnog i krupnog (glomaznog) komunalnog otpada, čime se doprinosi unaprjeđenju sustava gospodarenja otpadom, posebice smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalištima.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu iz Kohezijskog fonda za ovaj poziv je 50 milijuna kuna, a dostupna bespovratna sredstva po jednom projektnom prijedlogu iznose najmanje milijun kuna, a najviše 7,5 milijuna kuna.

Prihvatljivi prijavitelji su pravne ili fizičke osobe koje su malo, srednje ili veliko poduzeće, registrirano najmanje godinu dana u sudskom ili drugom odgovarajućem registru države sjedišta prijavitelja na dan podnošenja projektnog prijedloga.

Sredstva u okviru ovog poziva dodjeljivat će se sukladno Programu dodjele državnih potpora za obradu/recikliranje građevnog i/ili krupnog (glomaznog) komunalnog otpada u intenzitetu 50-70 % ukupno prihvatljivih troškova.

Početak zaprimanja projektnih prijedloga je 2. ožujka 2020. godine, a krajnji rok za prijavu je 30. studenoga 2020. godine.

Detaljnije informacije, uvjeti za prijavu i način prijave na Poziv se mogu naći na stranicama: eFondovi i strukturni fondovi.Stranica