Objavljen Poziv na dostavu projektnog prijedloga „Revitalizacija, izgradnja, digitalizacija i modernizacija hrvatske prijenosne elektroenergetske mreže”

Slika /slike/Vijesti/2022/HOPS.jpg
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja je 12. srpnja 2022. objavilo Poziv na dostavu projektnog prijedloga namijenjenog modernizaciji i digitalizaciji te proširenju elektroenergetskog prijenosnog sustava koji će na najučinkovitiji i stabilan način prihvatiti sve veću količinu električne energije iz obnovljivih izvora na razini Hrvatske, koji se provodi u okviru investicije Revitalizacija, izgradnja i digitalizacija energetskog sustava i prateće infrastrukture za dekarbonizaciju energetskog sektora unutar Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. (NPOO).

Poziv će se provesti putem izravne dodjele sredstava te je namijenjen jedinom potencijalnom prihvatljivom prijavitelju projekta Hrvatskom operateru prijenosnog sustava (HOPS), koji je sukladno Zakonu o energiji (NN 120/12, 14/14, 95/15, 102/15, 68/18) i Zakonu o tržištu električne energije (NN 111/21) isključivi i jedini operater prijenosnog sustava.

Pozivom se želi poduprijeti elektrifikaciju i dekarbonizaciju energetskog sektora nadogradnjom i digitalizacijom hrvatske prijenosne elektroenergetske mreže. Investicija će omogućiti kreiranje novih kapaciteta za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora, bolju povezanost mreže jug-sjever te povezivanje šest otoka s kopnenom mrežom kako bi se iskoristio njihov potencijal za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora i osiguralo dovođenje takve električne energije s juga Hrvatske, gdje se može postaviti najviše obnovljivih izvora električne energije, na sjever Hrvatske, gdje se troši najviše energije. Cilj je ulaganja izravno doprinijeti desetogodišnjem planu razvoja mreže koji provodi Hrvatski operator prijenosnog sustava d.d. (HOPS), s naglaskom na najvažnije elemente nužne za osiguravanje stabilnosti sustava i stvaranje preduvjeta za razvoj kapaciteta za energiju iz obnovljivih izvora.

Ukupna vrijednost projekta u okviru ovog Poziva iznosi 1.643.954.188 kuna, od čega je prihvatljivih troškova 1.643.764.188 kuna, što je i najviši mogući iznos bespovratnih sredstava, te će biti financiran iz Mehanizma za oporavak i otpornost.

Prijava na Poziv zaprima se od 13. srpnja 2022. do 22. srpnja 2022.

Detaljnije informacije o objavljenom Pozivu te cjelokupnu dokumentaciju možete potražiti na stranici fondovieu (OVDJE).

Stranica