Objavljen Javni poziv za iskaz interesa za prikupljanje projektnih prijedloga iz područja zdravlja

Slika /slike/Vijesti/1. pravo na pristup.jpg

Nastavno na krizu uzrokovanu pandemijom COVID-19 i u skladu s ciljevima europske industrijske, digitalne i farmaceutske strategije, Europskog zelenog plana, Novog EIP za istraživanje i inovacije i Europskog plana za borbu protiv raka, države članice Europske unije su u procesu pripreme važnog projekta od zajedničkog europskog interesa u području zdravlja (u daljnjem tekstu: IPCEI Zdravlje). Kao odgovor na ovu inicijativu, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja je objavilo Javni poziv za iskaz interesa za prikupljanje projektnih prijedloga iz područja zdravlja s ciljem mogućeg sudjelovanja prijavitelja iz Republike Hrvatske i uvrštavanja na listu potencijalnih Važnih projekata od zajedničkog europskog interesa (IPCEI) u području zdravlja.

 

Cilj IPCEI-a je da odgovori na tržišne nedostatke u području zdravlja i da podrži razvoj odgovarajućih inovacija. Preliminarnim prikupljanjem projektnih ideja utvrdit će se postoje li na razini Republike Hrvatske projekti koji udovoljavaju kriterijima Komunikacije Komisije (2014/C 188/02 i njezina dopuna 2020/C 224/02) u svrhu njihove prijave Europskoj komisiji.

 

Projekti se odnose na tri strateška područja:

  • razvoj inovativnih i zelenijih tehnologija i proizvodnih procesa za proizvodnju lijekova;
  • inovacije u antimikrobnoj rezistenciji i rijetkim bolestima, kao i u nove zdravstvene prijetnje ako su komplementarne Europskom tijelu za pripravnost i odgovor na zdravstvene krize (HERA-i);
  • razvoj genske i stanične terapije, uključujući proizvodne procese i tehnologije.

 

Iskaz interesa dostavlja se na adresu elektroničke pošte Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja pisarnica@mingor.hr s naznakom: „Javni poziv za prikupljanje projektnih ideja iz područja zdravlja s ciljem mogućeg sudjelovanja prijavitelja iz Republike Hrvatske i uvrštavanja na listu potencijalnih Važnih projekata od zajedničkog europskog interesa (IPCEI) u području zdravlja – iskaz interesa, daje se“.

 

Rok za dostavu iskaza interesa na Javni poziv je 8. srpnja 2022.

 

Više informacija o Javnom pozivu možete pronaći na poveznici: https://mingor.gov.hr/javni-pozivi-i-natjecaji-7371/javni-pozivi-i-natjecaji-ministarstva/otvoreni-javni-pozivi-i-natjecaji/7390

 Stranica