Obilježavanje Svjetskog dana vlažnih staništa

  • Slika /slike/Vijesti/2022/Park prirode Kopački rit_Hrvoje Domazetović (003).JPG
  • Slika
Svjetski dan vlažnih staništa obilježava se 2. veljače. Na taj je dan 1971. u iranskom gradu Ramsaru potpisana Konvencija o močvarama od međunarodne važnosti, naročito kao staništa ptica močvarica. Konvencija obvezuje svaku zemlju potpisnicu na opće očuvanje močvara na vlastitom teritoriju i predstavlja okvir za međunarodnu suradnju u zaštiti i održivom korištenju vlažnih staništa.
 
Republika Hrvatska je potpisnica Ramsarske konvencije od 1991., a na Ramsarskom popisu su Parkovi prirode Kopački rit, Lonjsko polje i Vransko jezero, te Posebni rezervat Crna Mlaka u Jastrebarskom i Donji tok rijeke Neretve.
 
Tema ovogodišnjeg obilježavanja Svjetskog dana vlažnih staništa je „Wetlands action for People and Nature“ – „Aktivno očuvanje vlažnih staništa za ljude i prirodu“.
Ovogodišnjom temom se posebno naglašava važnost djelovanja i poduzimanja konkretnih aktivnosti za očuvanje vlažnih staništa jer se na taj način djeluje i na dobrobit zdravlja ljudi i planeta.
 
Vlažna staništa su najugroženiji ekosustavi na zemlji, nestaju tri puta brže od šuma. U posljednjih 50 godina izgubljeno je 50% svih vlažnih staništa u svijetu. Zbog svega toga potrebno je uložiti sve kapacitete kako bi očuvali i obnovili vlažna staništa.
 
Vlažna staništa predstavljaju jednu od najvećih vrijednosti biološke i krajobrazne raznolikosti. Uz njih je vezano više od 40% vrsta biljaka i životinja.
 
Osim što su staništa velikom broju biljnih i životinjskih vrsta, ova staništa imaju veliki značaj u prilagodbi na klimatske promjene. Tako je iznimna važnost vlažnih staništa u obrani od poplava. Nizinske rijeke koje uz svoje korito imaju vlažna staništa u koja se izlijevaju tijekom visokih vodostaja, najbolji je način obrane od poplava. Upravo je na taj način izveden sustav obrane od poplava u Posavini. Tako je Ramsarsko područje Lonjsko polje postalo glavni recipijent visokih voda rijeke Save, dok je Kopački rit “primatelj“ visokih voda Drave i Dunava.
 
Vrijednost vlažnih staništa vezana je i uz obnavljanje zaliha podzemnih voda, učvršćivanje obala, zadržavanje hranjivih tvari i sedimenata i pročišćavanje vode. Ona pružaju i velike mogućnosti za razvoj turizma i rekreacije. Zbog česte prisutnosti čovjeka, danas predstavljaju i iznimnu kulturno - tradicijsku vrijednost.
 
Osim za životinjske i biljne vrste, vlažna područja imala su značajnu ulogu u razvoju ljudske civilizacije, o čemu svjedoči činjenica da su se prve civilizacije razvile upravo u dolinama rijeka i poplavnim ravnicama.
 
Kao značajan doprinos očuvanju vlažnih staništa prošle godine je proglašen pentalateralni Prekogranični rezervat biosfere Mura - Drava - Dunav između pet država - Austrije, Slovenije, Mađarske, Hrvatske i Srbije. Riječ je o iznimno značajnom ekosustavu načinjenom od mozaika vlažnih staništa poput poplavnih šuma, vlažnih travnjaka, sprudova, obala, napuštenih korita i meandara rijeka. Velika je bioraznolikost ovog područja u kojem je utvrđeno čak 75 tipova staništa, te brojne rijetke i ugrožene vrste flore i faune. U obuhvatu Rezervata biosfere je i Park prirode Kopački rit.
 
Povodom Svjetskog dana vlažnih staništa, javne ustanove koje upravljaju zaštićenim područjima organiziraju brojne aktivnosti.
 
Park prirode Vransko jezero je u nedjelju, 30. siječnja, organizirao promatranje ptica, a na sam Dan vlažnih staništa, 2. veljače, poziva svu zainteresiranu djecu na kreativnu radionicu za izradu makete „Močvara u malom“. Više detalja o ovom događaju možete vidjeti na web stranici Parka: http://www.pp-vransko-jezero.hr/hr/.
 
Javna ustanova Park prirode Lonjsko polje ovaj će dan obilježiti događajem u Posjetiteljskom centru Repušnica, gdje će se uz prezentaciju dvije publikacije govoriti i o Lonjskom polju, međunarodno važnom vlažnom staništu.
 
Javna ustanova Park prirode Kopački rit objavit će rezultate tradicionalnog zimskog prebrojavanja ptica vodarica u 2022. u sklopu obilježavanja Dana vlažnih staništa koje će se održati na Pravnom fakultetu u Osijeku. Tom prigodom će se održati i niz predavanja na temu očuvanja i održivog korištenja vlažnih staništa.
 
Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije za djecu osnovnih škola u okolici Delta Neretve organizira edukativni obilazak Ramsarskog područja.
 
Sve navedene aktivnosti imaju cilj podići svijet o vlažnim staništima koja su najugroženiji ekološki sustavi, zbog isušivanja, onečišćenja i prekomjernog iskorištavanja njihovih resursa.
Na sljedećoj poveznici možete pronaći više informacija o obilježavanju ovog dana na svjetskoj razini: https://www.worldwetlandsday.org/.

Fotografije: Hrvoje Domazetović, Iva Rogić

Stranica