Obilježavanje Dana Europe - hrvatsko gospodarstvo i EU fondovi

Slika /slike/Vijesti/2021/Zajedno do fondova EU logo.jpg

Ulazak Hrvatske u Europsku uniju donio je rast zaposlenosti, produktivnosti, izvoza, kao i općenito internacionalizaciju poslovanja domaćih gospodarstvenika, čemu su doprinijeli i izdašni Europski fondovi koje Hrvatska koristi.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja zaduženo je za upravljanje skoro 3,5 milijardi eura (nešto više od 26,5 milijardi kuna). Tim se sredstvima potiču privatna ulaganja u povećanje kapaciteta i konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva, ali i istraživanje i razvoj, te povećanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije poduzetnicima svih veličina. Također se, da bi se dostigli zajednički standardi i ciljevi Europske unije, investicijama u javni sektor potiče prilagodba klimatskim promjenama, održivo gospodarenje otpadom, razvoj vodnokomunalne infrastrukture, smanjenje rizika od katastrofa, praćenje stanja okoliša i prirode, kao i očuvanje bioraznolikosti.

Poticaji poduzetništvu

Ministarstvo je u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija za razdoblje 2014. – 2020. objavilo 77 poziva u vrijednosti 15 milijardi kuna bespovratnih sredstava za poduzetnike. Valja istaknuti kako se od toga broja, 30 poziva odnosilo na male i srednje poduzetnike s kojima je potpisano ukupno 4986 ugovora za dodjelu bespovratnih sredstava. U programu mikro i malih zajmova za osnovna i obrtna sredstva, odobreno je 3047 zahtjeva za zajam vrijednosti 760,8 milijuna kuna, dok je u okviru jamstvenih programa za pokriće dijela glavnice kredita ili leasinga izdano 474 jamstava čija vrijednost iznosi 1,8 milijardi kuna.

Važno je istaknuti da je u kriznim godinama 2020. i 2021., poduzetnicima isplaćeno preko 1,4 milijardi kuna, pa su ta sredstva, iako strogo namjenska za projekte, ipak značajno doprinijela likvidnosti velikog broja poduzetnika u vrlo teškim vremenima, ali su i učinila poduzetnike otpornijima na krizne situacije kojima smo bili svjedoci u posljednjih više od godinu dana. Trenutno su u evaluaciji projektni prijedlozi iz industrijskog sektora kojima će poduzetnici smanjiti potrošnju energije iz fosilnih goriva i smanjiti troškove proizvodnje, te pridonijeti smanjenju emisija CO2.

Uz unaprjeđenje poslovanja poduzetnika, projektima kojima je pružena podrška čuvaju se i otvaraju nova radna mjesta te doprinosi stvaranju kvalitetnog i dinamičnog poslovnog okruženja u kojem jača poduzetnička konkurentnost na europskom tržištu. 

1,14 milijardi kuna poduzetnicima u prerađivačkoj industriji, Poziv otvoren do kraja svibnja

Ministar Tomislav Ćorić je prigodu obilježavanja Dana Europe iskoristio i da poduzetnike još jednom podsjeti na aktualni Poziv na dostavu projektnih prijedloga Jačanja konkurentnosti poduzeća ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju koji traje do kraja svibnja. „Na raspolaganju je 1,14 milijardi kuna bespovratnih sredstava za poduzetnike što će, u zbroju s njihovim vlastitim sredstvima koja će uložiti, u konačnici rezultirati ukupnim investicijskim ciklusom od 2 do 2,5 milijarde kuna. Želim još jednom naglasiti kako je ovo prilika za tvrtke sa zastarjelim tehnologijama da uspiju modernizirati pogone, prilagoditi svoje proizvode i osigurati opstanak na konkurentnom i izazovnom tržištu EU, rekao je ministar Ćorić te dodao kako je u okviru Ministarstva od ulaska u Europsku uniju realiziran i niz značajnih javnih ulaganja koji imaju izniman učinak na bolju kvalitetu života.

Javna ulaganja iz EU fondova

U okviru Ministarstva provedena su i značajna javna ulaganja. Više od 1,8 milijardi kuna uloženo je u brojne projekte uvođenja naprednih mreža i smanjenja gubitaka električne energije, u projekte istraživanja i prilagodbe klimatskim promjenama, projekte praćenja kvalitete zraka te očuvanja biološke raznolikosti.

EU sredstvima je razminirano gotovo 4000 hektara šuma i šumskog zemljišta unutar NATURA 2000 područja u Ličko-senjskoj, Osječko-baranjskoj i Zadarskoj županiji te je pritom obnovljeno 642 hektara staništa, a posao se nastavlja i u ovoj godini kada se planira razminiranje dodatnih 1710,00 ha u Karlovačkoj županiji.

U području gospodarenja otpadom uložene su gotovo 4 milijarde kuna za 498 projekata. Brojna odlagališta komunalnog otpada u hrvatskim gradovima sanirana su europskim novcem, dok danas rijetko koje mjesto u državi nema reciklažno dvorište. Provedena je i nabava 1,23 milijuna komada kanti i spremnika za odvojeno prikupljanje otpada za 407 jedinica lokalne samouprave, a u tijeku je nabava komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada za 118 komunalnih tvrtki.

Kroz projekte smanjenja rizika od katastrofa ulaže se u zaštitu od štetnog djelovanja voda kao i sposobnost odgovora na druge prioritetne rizike kao što su požari i potresi. Do sada je odobreno ukupno 12 projekata od čega su 4 projekta zaštite od štetnog djelovanja voda čijom će se provedbom smanjiti rizik od poplava na najugroženijim područjima za više od 17000 stanovnika. Za ove je projekte dostupno 1,36 milijardi kuna, od kojih je četvrtina već isplaćena.

Pitka voda za više od pola milijuna građana

Odobreno je i 60 vodnokomunalnih projekata ukupno vrijednih 25,4 milijardi kuna. Realizacija tih projekata poboljšava standard javne vodoopskrbe, kao i javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda diljem Republike Hrvatske. Dovršetkom ovih projekata više od pola milijuna stanovnika dobit će pristup zdravstveno ispravnoj pitkoj vodi iz sustava javne vodoopskrbe, dok će gotovo 2,5 milijuna stanovnika Hrvatske imati poboljšani sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda.

Ono što je važno istaknuti je činjenica da se odobreni projekti provode kroz ukupno 470 sekundarnih ugovora. Ti ugovori dokazuju neodvojivu vezu između javnog i privatnog sektora i snažan su zamašnjak hrvatskom gospodarstvu u cjelini.Stranica