Obavijest o održavanju seminara za polaganje ispita za vodočuvare

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora, sukladno članku 4. stavku 1. Pravilnika o polaganju ispita za vodočuvara i vodočuvarskoj iskaznici (Narodne novine broj 116/21), organizira pripremu polaganja ispita za vodočuvare, putem seminara koji će se održati:
 
  • 27. rujna 2022. s početkom u 11:00 h u Upravi vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb (poslovna zgrada Hrvatskih voda) u dvorani Josip Juraj Strossmayer.

Sukladno članku 4. stavku 4. Pravilnika o polaganju ispita za vodočuvara i vodočuvarskoj iskaznici, troškove pripreme i dolaska na ispit, kao i druge troškove koji nastanu zbog pristupanja ispitu, za pristupnike snose Hrvatske vode.

Stranica