Obavijest o izmjeni datuma i mjesta javnog izlaganja o Studiji utjecaja na okoliš objekta za gospodarenje zaraznim medicinskim otpadom Kliničkog bolničkog centra Zagreb

Slika /slike/Vijesti/1. pravo na pristup.jpg
Javno izlaganje o Studiji utjecaja na okoliš objekta za gospodarenje zaraznim medicinskim otpadom Kliničkog bolničkog centra Zagreb, s nazočnim predstavnicima nositelja zahvata,  voditeljem  izrade Studije, projektantom i predstavnikom jedinice lokalne odnosno područne (regionalne)
samouprave na čijem području se provodi javna rasprava,  održat će se 27. siječnja 2023. godine s početkom u 12.30 sati  u Hilton Garden Inn Zagreb, 8. kat, dvorana south 2, na adresi Radnička cesta 21, Zagreb.
 
Cjelokupna dokumentacija dostupna je na https://mingor.gov.hr/o-ministarstvu-1065/djelokrug/uprava-za-procjenu-utjecaja-na-okolis-i-odrzivo-gospodarenje-otpadom-1271/procjena-utjecaja-na-okolis-puo-spuo/procjena-utjecaja-zahvata-na-okolis-puo-4014/4014
 

Stranica

Dokumenti