Novom Uredbom o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata smanjene cijene benzinskog i dizelskog goriva

Slika /slike/Vijesti/shutterstock_154471376.jpg
Vlada Republike Hrvatske je 26. rujna 2022. održala 151. telefonsku sjednicu na kojoj je donijela Uredbu o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivate koja stupa na snagu 27. rujna 2022.

Sukladno donesenoj Uredbi, način izračuna najviše maloprodajne cijene jednak je za sva maloprodajna mjesta u Republici Hrvatskoj za benzinsko i dizelsko gorivo sukladno formuli sa 7-dnevnim obračunskim razdobljem i ograničenom maržom od 0,65 kuna po litri.
 
Cijena plavog dizela fiksirana je na 8,49 kuna po litri.
 
Uredbom se definira i najviša maloprodajna cijena ukapljenog naftnog plina (UNP, smjesa propan - butan za velike spremnike i za boce) na način da je marža za spremnike ograničena na 2,80 kuna po kilogramu, a u bocama je cijena ograničena na 13,94 kuna po kilogramu.
 
Nove cijene iznose 10,49 kuna po litri za benzinsko gorivo (smanjenje za 0,09 kuna), 12,19 kuna po litri za dizelsko gorivo (smanjenje za 0,10 kuna), 8,49 kuna po litri za plavi dizel, 9,99 kuna po kilogramu UNP za spremnike (porast za 0,30 kuna po kilogramu) i 13,94 kuna po kilogramu UNP za boce.
 

Stranica