Natječaj za Poslovnu nagradu za okoliš u 2021. otvoren do 20. srpnja

Slika /slike/informacija.jpg
Natječaj za dodjelu priznanja i nagrada za dostignuća poslovnog sektora u zaštiti okoliša u 2021. godini otvoren je do 20. srpnja.
 
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je natječaj 26. travnja, a cilj natječaja je prepoznati i nagraditi one koji najviše doprinose zaštiti okoliša i ohrabriti poslovni sektor u Hrvatskoj kako bi dao svoj doprinos u tranziciji prema klimatski neutralnom i resursno učinkovitom društvu.
 
Natječaj je otvoren za poslovni sektor u pet kategorija:
  1. Upravljanje - za iznimne organizacije ili skupine organizacija sa strateškom vizijom i sustavom upravljanja koji im omogućava kontinuirano poboljšanje okolišnih svojstava. 
  2. Proizvodi i usluge - za stavljanje na tržište novog proizvoda ili usluge koji daje značajan doprinos zaštiti okoliša i održivom razvoju.
  3. Proces – za uspješnu primjenu inovativnog rješenja u području procesnih i proizvodnih metoda koje štite okoliš i potiču održivi razvoj.
  4. Međunarodna poslovna suradnja - za suradnju u kojoj sudjeluje barem jedan privatni subjekt iz Europske unije i drugi iz privatnog, javnog, nevladinog ili akademskog sektora države u razvoju ili s gospodarstvom u tranziciji.
  5. Poslovanje i bioraznolikost – za uspješan poslovni model, sustav upravljanja, proizvode i usluge ili za međunarodnu suradnju s državom u razvoju koja daje značajan doprinos zaustavljanju gubitka bioraznolikosti i koja podržava prirodne ekosustave.
 
Prijave za dodjelu priznanja i nagrada mogu podnijeti pravne osobe registrirane u Hrvatskoj za jednu ili više kategorija. Obrasci za prijavu su izrađeni za svaku od pet kategorija i nalaze se na mrežnoj stranici Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja: https://mingor.gov.hr/javni-pozivi-i-natjecaji-7371/javni-pozivi-ministarstva-7389/otvoreni-javni-pozivi/7390 
 
Obrasci za prijavu s popratnom dokumentacijom šalju se elektroničkim putem na e-poštu: nagrade2021@mingor.hr. Iznimno, prijava s popratnom dokumentacijom se može dostaviti osobno ili poslati na adresu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb, Uprava za klimatske aktivnosti, s napomenom „Javni natječaj za dodjelu priznanja i nagrada - ne otvarati!“
 
Osim dodjele nacionalnih nagrada i priznanja Ministarstvo će finalistima natječaja omogućiti prijavu za Europsku poslovnu nagradu za okoliš (European Business Awards for the Environment, EBAE). Europska komisija još od 1987. godine vodi Europsku poslovnu nagradu za okoliš u svrhu priznavanja, nagrađivanja i promicanja postignuća poduzeća koja razvijaju politike i proizvode prihvatljive za okoliš. Detaljnije na poveznici: http://ec.europa.eu/environment/awards/index.html.

Europska poslovna nagrada za okoliš dodjeljuje se svake dvije godine u pet kategorija, a kandidirati se mogu samo finalisti nacionalnog natječaja. Natječaj je otvoren za poslovni sektor u pet kategorija.
 

Stranica