Uprava za industriju, poduzetništvo i obrt

Uprava za industriju, poduzetništvo i obrt sudjeluje u politikama razvoja iz područja prerađivačke, drvno-prerađivačke i prehrambene industrije te predlaže mjere za održivi industrijski razvitak i smanjenje utjecaja industrijskih pogona na zdravlje i okoliš.

U svom djelokrugu predlaže mjere za restrukturiranje pojedinih grana industrije i pojedinih gospodarskih subjekata te upravlja jamstvenim fondom za unaprjeđenje industrije. Uprava obavlja stručne poslove u vezi s brodogradnjom, na način da prati stanje u brodograđevnoj djelatnosti, predlaže mjere za poboljšanje stanja i konkurentnosti brodogradilišta, predlaže sustav rješenja u vezi s financiranjem proizvodnje i plasmana brodova te nadzire i usmjerava proces restrukturiranja i privatizacije brodogradilišta.

Zadatak Uprave je i da osmišljava mjere gospodarske politike za malo i srednje poduzetništvo, obrte, zadružno poduzetništvo uz kontinuirano praćenje gospodarske situacije u navedenim područjima. Uprava za industriju, poduzetništvo i obrt izrađuje i provodi programe te koordinira poslove koji se odnose na financijsku podršku poduzetništvu i obrtu te provodi aktivnosti promidžbe poduzetništva u svrhu poticanja usvajanja poduzetničkih kompetencija, stjecanja stručnih kompetencija i cjeloživotnog obrazovanja.

Upravni i stručni poslovi koji se odnose na rudarsku gospodarsku djelatnost tj. istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina, osim ugljikovodika i geotermanih voda za energetske svrhe, sastavni su dio djelokruga rada Uprave.

 
ZVONIMIR NOVAK, dipl. oecc.
ravnatelj Uprave za industriju, poduzetništvo i obrt
 

Tel: 01/610 - 6120
Faks: 01/610-9140

Katarina Madunić Cukon, administrativna tajnica
E-pošta: katarina.maduniccukon@mingor.hr

OSTALI KONTAKTI UPRAVE