Ministri okoliša o ulozi okolišne i klimatske politike u gospodarskom oporavku EU-a

  • Slika /slike/Vijesti/23.6.2020. Vijeće ministara okoliša.JPG
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika

U okviru hrvatskog predsjedanja Vijećem Europske unije, ministri okoliša održali su danas neformalnu videokonferenciju na kojoj su razmijenili mišljenja o doprinosu politika zaštite okoliša i klime oporavku od COVID-19 pandemije.

Ministri su raspravljali o tome kako inicijative Europskog zelenog plana, posebno Europski propis o klimi, Akcijski plan za kružno gospodarstvo i EU Strategija za bioraznolikost do 2030. mogu pridonijeti oporavku na najučinkovitiji način. Dodatno, ministri su izrazili stavove o provedbi plana oporavka te osiguravanju investicijskog okruženja koje stvara zeleni rast i radna mjesta, s ciljem postizanja klimatske neutralnosti do 2050. godine. Ujedno su istaknuli da instrumenti financiranja EU-a za oporavak gospodarstava trebaju podržavati i koristiti potencijal zelene agende da bi se izgradila održivija, konkurentnija, otpornija i pravednija Europa za buduće generacije.

Tijekom neformalne videokonferencije ministri su pozvali na zadržavanje ambicije Europskog zelenog plana kako bi se poticale inovacije i ulaganja u politike orijentirane prema budućnosti, posebno prijelaz na klimatski neutralno i kružno gospodarstvo s ciljem osiguravanja gospodarskog rasta. Ministri su također naglasili važnost osiguranja financiranja iz EU fondova za provedbu inicijativa iz Europskog zelenog plana, kako u paketu za oporavak, tako i u budućem višegodišnjem financijskom okviru (VFO).

Ministri su naglasili i kako prioritet u oporavku treba dati investicijama s jakim potencijalom za otvaranje novih radnih mjesta koje jačaju konkurentnost gospodarstava, potencijal inovacija i smanjuju negativne utjecaje na okoliš i klimu te koje su u skladu s načelom „ne činiti štetu“.

Na videokonferenciji je ukazan i potencijal Akcijskog plana za kružno gospodarstvo u jačanju lokalnih gospodarstava i smanjenju ovisnosti EU-a o uvozu primarnih sirovina. Osim toga, priznata je važnost EU Strategije za bioraznolikost do 2030. u oporavku te je istaknuta uloga zaštićene i obnovljene europske bioraznolikosti i ekosustava koji dobro funkcioniraju u jačanju otpornosti EU-a i sprječavanja pandemija u budućnosti.

Iznesen je jedinstveni stav da će Europski propis o klimi dati potrebnu predvidljivost za buduća ulaganja i razvoj, ali u pogledu podizanja razine ambicije klimatskog cilja za 2030. godinu iznesena su različita mišljenja. Također, naglašena je važnost zadržavanja vodeće uloge EU-a u rješavanju globalne klimatske krize i krize bioraznolikosti.

Na kraju videokonferencije, nadolazeće njemačko predsjedništvo Vijećem EU-a predstavilo je svoj program rada.

Zaključno, ministar zaštite okoliša i energetike dr. sc. Tomislav Ćorić je najavio da će se 1. srpnja 2020. godine Hrvatska pridružiti zajedničkoj inicijativi 18 ministara okoliša koja Europski zeleni plan stavlja u središte oporavka nakon Covid-19 pandemije te da će s nadolazećim njemačkim predsjedništvom izraditi zajedničku izjavu ministara okoliša EU-a o zelenom oporavku koja će se usvojiti sljedećeg mjeseca, za vrijeme njemačkog predsjedništva.


Foto: Jurica Galoic/PIXSELL/EU2020HR

Stranica