Ministar Filipović na sastanku Vijeća za okoliš u Luksemburgu

Slika /slike/Roundtable 28.6.jpg
Ministar gospodarstva i održivog razvoja Davor Filipović sudjelovao je u utorak, 28. lipnja 2022. u Luksemburgu na redovnom sastanku Vijeća za okoliš.
 
Nakon više od 17 sati i 3 kruga pregovora, ministri su postigli dogovor o stajalištu Vijeća (opći pristup) za klimatske dosjee u okviru paketa “Spremni za 55” koji su u nadležnosti ministara zaduženih za okoliš i klimu. Navedeni paket kao cilj ima uskladiti zakonodavni okvir Europske unije o klimi, energetici i prometu radi ostvarivanja smanjenja emisija stakleničkih plinova za najmanje 55% do 2030. kako bi se postigla klimatska neutralnost do 2050., što je u skladu s Europskim propisom o klimi. 
 
Ministri su usvojili stajališta koja se odnose na:
  • sustav trgovanja emisijama stakleničkih plinova (EU ETS) kojim se sustav, između ostalog, proširuje i na sektore zgradarstva i cestovnog prometa,
  • nacionalne ciljeve smanjenja emisija stakleničkih plinova (Uredba o raspodjeli tereta),
  • neto uklanjanja ekvivalenta CO2 u sektoru korištenja zemljišta, prenamjene zemljišta i šumarstva na razini EU-a (LULUCF Uredba),
  • standardne vrijednosti emisija CO2 za nove automobile i kombije, s ciljem značajnog smanjenja emisija iz tih vozila te
  • osnivanje Socijalnog fonda za klimatsku politiku, s ukupnim iznosom od 59 milijardi eura za razdoblje od 6 godina, kao zaštitnog mehanizma za ranjiva kućanstva i mikropoduzeća koja bi mogla biti izložena utjecaju povećane cijene ugljika u sektorima zgradarstva i cestovnog prometa.
 
Hrvatska delegacija na čelu s ministrom Filipovićem snažno je zastupala hrvatske nacionalne interese u okviru ovog paketa. Republika Hrvatska je pozdravila i podržala sve napore za smanjenje emisija stakleničkih plinova za 55% do 2030., kao ključnom koraku za postizanje klimatske neutralnosti najkasnije do sredine stoljeća. Istaknuto je da se ovaj paket smatra vrlo dobrim i nužnim instrumentom na putu klimatske tranzicije i transformacije našeg gospodarstva i društva, ali da pritom treba postojati balans između ambicija i raspoloživih financijskih sredstava kako bi se postigli navedeni ciljevi, uvažavajući specifičnosti svake države članice. 
 
Hrvatska je dodatno naglasila kako će i u nastavku zakonodavnog procesa zagovarati da tranzicija prođe uz što manje poteškoća za gospodarstvo, prije svega industriju, i građane.
 
Ministri i ministrice okoliša su također raspravljali i postigli dogovor o prijedlogu za smanjenje rizika od krčenja i degradacije šuma povezanih s proizvodima koji se stavljaju na tržište EU-a (uvoze ili izvoze iz Europske unije), odnosno da se potrošnja proizvoda koji dolaze iz lanaca opskrbe povezanih s krčenjem ili degradacijom šuma svede na najmanju moguću mjeru, ujedno smanjujući doprinos EU-a emisijama stakleničkih plinova i globalnom gubitku bioraznolikosti.
 
Francusko predsjedništvo predstavilo je izvješće o napretku ostvarenom u raspravama o prijedlogu za pooštravanje pravila EU-a o pošiljkama otpada kojima se nastoji osigurati da EU svoje izazove povezane s otpadom ne rješava izvozom u treće zemlje. Kroz prijedlog se nastoji olakšati prijevoz otpada unutar Unije i time stvoriti pretpostavke za povećanje kapaciteta za recikliranje i ponovnu uporabu te bolje riješiti problem nezakonitih pošiljaka otpada.

Stranica