Ministar Ćorić na sastanku s predstavnicima Grada Hvara

Slika /slike/Vijesti/2021/20210831_100355.jpg
Ministar gospodarstva i održivog razvoja dr. s. Tomislav Ćorić održao je danas sastanak s gradonačelnikom Grada Hvara Rikardom Novakom, pročelnikom Ninom Pijanovićem te savjetnicoma Itom Pavičić.

Uz ministra Ćorića i suradnike, sastanku su prisustvovali direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Siniša Kukić te Zoran Đuroković, generalni direktor Hrvatskih voda.

Tijekom sastanka raspravljalo se o temama bitnima za Grad Hvar, s naglaskom na izgradnju reciklažnog dvorišta, sortirnice i hale za izdvojene komponente otpada te sanaciju odlagališta “Stanišće”. Također, bilo je riječi i o izgradnji otvorenog i zatvorenog dijela bujičnog kanala hvarske Pjace i izgradnji fekalnog i oborinskog kolektora duž državne ceste D116 (Ulica Miće Marchia). Tema razgovora bila je i podrška pri realizaciji uklanjanja ilegalnih odlagališta metalnog otpada na privatnim zemljištima uz državnu cestu D116 na ulazu u Grad Hvar.
 

Stranica