MINGOR objavljuje Odluke o provođenju Javnog natječaja za izdavanja energetskog odobrenja sukladno članku 133. Zakona o tržištu električne energije (NN 111/21) za Međimursku županiju