Javni uvid u Prijedlog Zakona o proglašavanju Parka prirode „Dinara“

Slika /slike/Vijesti/8.5.2020. Dinara.JPG

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike izradilo je Prijedlog Zakona o proglašavanju Parka prirode „Dinara“.

Navedenim Zakonom zaštitit će se masiv Dinare (Dinara, Troglav i Kamešnica), izvorišni dio i gornji tok rijeke Cetine te krška polja (Hrvatačko, Paško i Vrličko) uz Cetinu u kategoriji parka prirode.

Donošenjem predloženog Zakona stvorile bi se pravne pretpostavke za osnivanje javne ustanove, donošenje prostornog plana područja posebnih obilježja i plana upravljanja Parkom prirode „Dinara“ kojima bi se pobliže uredila zaštita, unapređenje i korištenje te način upravljanja tim zaštićenim dijelom prirode.

Zaštita područja masiva Dinare u kategoriji parka prirode od posebnog je interesa za Republiku Hrvatsku radi očuvanja izvornih prirodnih vrijednosti, bogate georaznolikosti, divljih vrsta i endema te cjelokupne raznolikosti prirodnih staništa kao što su vodena staništa rijeke Krke i Cetine s njihovim pritocima, močvarna staništa, stijene i točila, šumska i špiljska staništa te drugih prirodnih vrijednosti proizašlih iz višestoljetne tradicije ljudskog korištenja prostora, poluprirodnih staništa, autohtonih pasmina i sorata te bogatog kulturnog i povijesnog naslijeđa sačuvanog u brojnim arheološkim nalazima i kulturno-povijesnim lokalitetima.

 

Za javni uvid u Prijedlog Zakona dostupna je sljedeća dokumentacija:


Javno izlaganje Prijedloga Zakona o proglašavanju Parka prirode „Dinara“ će se održati 22. svibnja 2020. godine od 11 do 13 sati u Studentskom domu „Fra Lujo Marun“, Ulica kralja Petra Krešimira IV 22, Knin.

Zbog epidemiološke situacije i ograničenog broja ljudi koji mogu istovremeno pristupiti dvorani obavezna je prijava zainteresirane javnosti za sudjelovanje na javnom izlaganju.

Prijave je potrebno poslati najkasnije do četvrtka 21. svibnja 2020. do 12 h putem e-mail adrese: grad@knin.hr ili telefonom: 022/664 411. Nužni podaci za prijavu su ime i prezime te OIB.
Zainteresirana javnost bit će prema listi prijavljenih pozivana u dvoranu do popunjenja kapaciteta dvorane poštujući važeće preporuke Stožera civilne zaštite.

Na lokaciji javnog uvida bit će izložen Prijedlog Zakona o proglašavanju Parka prirode „Dinara“, Stručna podloga i kartografski prikaz granice te knjiga primjedbi u koju zainteresirana javnost može upisati svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe.
Također, osiguran je i izravan prijenos javnog izlaganja koji će biti dostupan na poveznici.Stranica