Hrvatska neće plaćati penale za biorazgradivi otpad

Slika /NASLOVNE FOTOGRAFIJE I KORIŠTENI LOGOTIPOVI/content/55153b3cd95c9.jpg

'Hrvatska neće plaćati penale za biorazgradivi otpad. Rezultat je to svih aktivnosti koje smo do sada proveli u području gospodarenja otpadom, počevši od Zakona koji je propisao niz mjera za ostvarivanje preuzetih nacionalnih ciljeva, a obaveze vezano za njihovo ostvarenje spustio sve do lokalne razine. Odlagališta su jedan od ključnih dijelova sustava jer samo usklađeno i sanirano odlagalište predstavlja stvarni motiv jedinicama lokalne samouprave da uvedu primarnu selekciju i naplatu po količini kao mjeru usmjerenu za smanjenje količine odloženog otpada, a koja će ujedno i omogućiti i iskorištavanje korisnih sirovina. Sredstva koja smo osigurali putem Fonda pomogla su gradovima i općinama da krenu s projektima, a u tome je pomogla i velika akcija inspekcije pod nazivom Velika čistka kojom smo sve dionike probudili i podsjetili da moraju zakon provoditi i na terenu.' – izjavio je ministar Zmajlović danas vezano za ostvarenje ciljane količine odloženog biorazgradivog otpada za 2013. godinu.

Upravo kako bi se utjecalo na maksimalno ubrzavanje svih zakonom propisanih koraka koji se trebaju provesti da bi se ostvarili preuzeti ciljevi i obaveze ministarstvo je prošle godine započelo s pojačanim nadzorom svih dionika sustava, akcijom pod nazivom 'Velika čistka'. Krajnji cilj akcije, koja će se nastaviti i u ovoj godini, jest uspostavljanje funkcionalnog sustava za gospodarenje otpadom, a za to je jedan od osnovnih preduvjeta dosljedno poštivanje zakona.

U samo nekoliko mjeseci trajanja akcije odobreno je 185 projekata za nabavu komunalne opreme, a u primarnu selekciju, za koje je osigurano sufinanciranje Fonda, krenulo je preko 140 gradova. U drugoj polovini prošle godine ugovoreni su projekti sanacija vrijedni 300 milijuna kuna, a radi se na 28 reciklažnih dvorišta u 14 županija, projektima vrijednim 26 milijuna kuna.

To su sve pokazatelji aktivnosti jedinica lokalne samouprave koje rezultiraju uspostavom sustava gospodarenja otpadom i u konačnici smanjenjem odloženih količina otpada.

Smanjenje količine odloženog biorazgradivog otpada jedan od prvih rokova vezanih za obaveze o ostvarenju ciljeva u gospodarenju otpadom. Kako je navedeno i u Zakonu o održivom gospodarenju otpadom maksimalna količina odloženog biorazgradivog otpada za 2013. godinu je 567.131 tona, odnosno 75% od količine proizvedene u 1997. godini.

Prema preliminarnim i neverificiranim podacima Agencije za zaštitu okoliša koji su prikupljeni od operatera odlagališta za period prvih šest mjeseci 2013. godine a na koje su dodani procijenjeni podaci za ostatak godine, u 2013. godini na odlagališta je odloženo 637.112 tona biorazgradivog otpada, odnosno 69.981 tona više od ciljane količine.

U odnosu na odloženu količinu biorazgradivog otpada 2012. godini koja je iznosila 892.050 ostvareno je smanjenje od 29%.

Kako bi se u što kraćem roku smanjile količine odloženog otpada, jedinice lokalne samouprave poticalo se, i potiče se, na odvojeno sakupljanje iskoristivih sirovina, poput papira, za kojeg postoji tržište i relativno ga je jednostavno izdvojiti u kućanstvu, zatim metala, stakla, plastike. S obzirom na zakonsku obavezu iz 2005. koja je dodatno precizirana u Zakonu o održivom gospodarenju otpadom iz 2013. godine, kao i financijsku podršku koju smo osigurali za jedinice lokalne samouprave nije bilo, niti više ima, prepreka za uvođenje odvojenog prikupljanja, a time i smanjenje količine odloženog biorazgradivog otpada.

Jasnije propisivanje obaveza, ciljeva, odgovornosti u novom zakonu, te pojačani inspekcijski nadzori nad svim dionicima u sustavu omogućit će da se zakon dosljedno provodi i na terenu i da se na taj način ostvare svi ostali ciljevi u propisanim rokovima koji nam slijede. Kazne za neostvarivanje ciljeva usmjerene su na one zemlje koje ne pokazuju inicijativu za promjenom, a Hrvatska to dokazano nije.Stranica