Pravilnik o sigurnosti dizala

Narodne novine, broj 20/2016
POPIS OVLAŠTENIH TIJELA ZA OVLAŠTENIH TIJELA ZA OCIJENJIVANJE SUKLADNOSTI DIZALA Sukladno odredbama Pravilnika o sigurnosti dizala (Narodne novine, broj 20/2016)
  • D-3/08 Zavod za ispitivanje kvalitete robe d.o.o., Poljička cesta 31, Split
  • D-4/08 Zavod za integralnu kontrolu d.o.o., Maksimirska cesta 57a, Zagreb
  • D-6/09 TIM d.o.o., Gustava Krkleca 9, Rijeka
  • D-7/10 Zavod za ispitivanje kvalitete d.o.o., Odjel za dizala, Božidarevićeva 13, Zagreb
  • D-8/12 Alfa Atest d.o.o., Poljička cesta 32, Split
  • D-11/16 Kontrol biro d.o.o., Savski gaj IV put 10, Zagreb