Europska komisija odobrila hrvatski program potpore proizvodnji električne energije iz obnovljivih izvora u vrijednosti od 783 milijuna eura

Slika /slike/informacija.jpg

Europska komisija odobrila je, u skladu s pravilima EU-a o državnim potporama, hrvatski program potpore proizvodnji električne energije iz obnovljivih izvora. Ta će mjera pomoći Hrvatskoj da ostvari svoje ciljeve u pogledu energije iz obnovljivih izvora, uključujući ciljeve utvrđene u njezinu Planu za oporavak i otpornost, ali i pridonijeti europskom cilju postizanja klimatske neutralnosti do 2050. bez neopravdanog narušavanja tržišnog natjecanja na jedinstvenom tržištu.

Izvršna potpredsjednica nadležna za politiku tržišnog natjecanja Margrethe Vestager izjavila je: Ovim programom vrijednim 783 milijuna eura Hrvatskoj će se omogućiti potpora proizvodnji električne energije iz obnovljivih izvora s pomoću brojnih tehnologija. Ta će mjera pridonijeti smanjenju emisija CO2 i drugih stakleničkih plinova, u skladu s ciljevima zelenog plana EU-a i ciljeva za zaštitu okoliša iz hrvatskog plana za oporavak i otpornost bez neopravdanog narušavanja tržišnog natjecanja na jedinstvenom tržištu.

Hrvatski program

Hrvatska je obavijestila Komisiju o svojoj namjeri uvođenja novog programa potpore za električnu energiju iz obnovljivih izvora, odnosno vjetroelektrana, solarnih elektrana, hidroelektrana, elektrana na biomasu, elektrana na bioplin i geotermalnih elektrana.

U okviru programa potpora će se pružati u obliku premije povrh tržišne cijene električne energije. Premija će se odrediti natječajnim postupkom i neće biti viša od razlike između prosječnog troška proizvodnje za svaku tehnologiju proizvodnje energije iz obnovljivih izvora i cijene na tržištu električne energije. Korisnici će biti odabrani u natječajima koji će se održati u razdoblju 2021. – 2023.

Ta mjera, čiji je ukupni proračun oko 783 milijuna eura (6 milijardi kuna), bit će otvorena do 2023. Potpora će se isplatiti odabranim korisnicima na razdoblje od 12 godina.

Program će pomoći Hrvatskoj da poveća svoj udio električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora te da smanji emisije CO2 i drugih stakleničkih plinova. Ujedno će poduprijeti predanost Hrvatske ostvarenju europskih ciljeva za zaštitu klime i okoliša, kako je utvrđeno i u njezinom Nacionalnom energetskom i klimatskom planu te u njezinu planu za oporavak i otpornost.

Ocjena Komisije

Komisija je ocijenila program u skladu s pravilima EU-a o državnim potporama, a posebno sa Smjernicama o državnim potporama za zaštitu okoliša i energiju iz 2014.

Komisija je utvrdila da je potpora potrebna za daljnji razvoj proizvodnje energije iz obnovljivih izvora i za pomoć Hrvatskoj u ostvarivanju europskih i nacionalnih ciljeva za zaštitu okoliša. Potpora ima i poticajni učinak jer cijene električne energije ne pokrivaju u potpunosti troškove proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora. Stoga bez potpore ne bi bilo ni ulaganja odabranih korisnika.

Nadalje, potpora je razmjerna i ograničena na nužni minimum jer će se razina potpore utvrditi putem natječaja i ne može premašiti razliku između tržišne cijene električne energije i troškova proizvodnje.

Naposljetku, također zahvaljujući dodjeli potpore putem natječajnog postupka, Komisija je utvrdila da pozitivni učinci te mjere, posebno učinci na okoliš, nadmašuju moguće negativne učinke u smislu mogućeg narušavanja tržišnog natjecanja.

Na temelju toga Komisija je zaključila da je hrvatski program u skladu s pravilima EU-a o državnim potporama jer će olakšati razvoj proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora s pomoću različitih tehnologija u Hrvatskoj i smanjiti emisije stakleničkih plinova i CO2, u skladu s europskim zelenim planom, bez neopravdanog narušavanja tržišnog natjecanja na jedinstvenom tržištu.

Kontekst

Smjernice Komisije o državnim potporama za zaštitu okoliša i energiju iz 2014. državama članicama omogućuju da, pod određenim uvjetima, podupiru proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora. Cilj je tih pravila pomoći državama članicama da ostvare ambiciozne energetske i klimatske ciljeve EU-a uz najmanje moguće troškove za porezne obveznike i bez neopravdanog narušavanja tržišnog natjecanja na jedinstvenom tržištu.

Direktivom o energiji iz obnovljivih izvora iz 2018. utvrđen je obvezujući cilj na razini EU-a da do 2030. udio energije iz obnovljivih izvora bude 32 % ukupne proizvodnje energije. Komunikacijom o europskom zelenom planu iz 2019. Komisija je pojačala svoje klimatske ambicije i postavila cilj da se do 2050. ostvari nulta neto emisija stakleničkih plinova. Nedavno donesenim europskim propisom o klimi, kojim se utvrđuje cilj klimatske neutralnosti do 2050. i uvodi prijelazni cilj smanjenja neto emisija stakleničkih plinova za najmanje 55 % do 2030., postavljeni su temelji za zakonodavne prijedloge u paketu „Spremni za 55 %” koje je Komisija donijela 14. srpnja 2021. Među tim prijedlozima Komisija je predstavila izmjenu Direktive o energiji iz obnovljivih izvora, kojom se postavlja povećani cilj proizvodnje 40 % energije iz obnovljivih izvora u EU-u do 2030.Stranica