Dostavljen Treći nacionalni plan za provedbu Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima

Slika /slike/informacija.jpg
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja dostavilo je Treći nacionalni plan za provedbu Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima u Republici Hrvatskoj Tajništvu Konvencije.
 
Stockholmska konvencija usmjerena je na smanjenje i gdje je prikladno sprječavanje ispuštanja, postojanih organskih spojeva (POPs) u okoliš, kako bi se postiglo ukidanje proizvodnje, uporabe, uvoza i izvoza postojanih organskih onečišćujućih tvari na globalnoj razini. Na temelju njihovog štetnog utjecaja na okoliš svrstani u tri glavne skupine: pesticidi, industrijske kemikalije i nenamjerno proizvedeni POPs-ovi (međuprodukti).
 
Republika Hrvatska potpisala je Konvenciju u svibnju 2001., dok je Hrvatski sabor na sjednici održanoj 30. studenoga 2006. donio odluku o proglašenju Zakona o potvrđivanju Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima. Konvencija je stupila na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku 30. travnja 2007.
 
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja je službena kontakt točka i nacionalna kontakt točka za Stockholmsku konvenciju u Republici Hrvatskoj.
 
Sukladno obvezama iz članka 7. Konvencije, Republika Hrvatska izradila je i Treći nacionalni plan koji je obuhvatio POPs-ove usvojene na sedmoj i osmoj konferenciji stranaka Konvencije.
 
Više podataka o Stockholmskoj konvenciji dostupno je na službenim stranicama Konvencije (http://www.pops.int/) te na mrežnim stranicama Ministarstva na poveznici: https://mingor.gov.hr/o-ministarstvu-1065/djelokrug/uprava-za-klimatske-aktivnosti-1879/zrak/postojane-organske-oneciscujuce-tvari/1314.

Stranica