Donesena nova Uredba o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata

 • Slika /slike/Vijesti/Gorivo1.jpg
 • Slika
Na današnjoj telefonskoj sjednici Vlade Republike Hrvatske donesena je Uredba o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata sukladno kojoj se najviše maloprodajne cijene računaju po formuli prema osnovnoj cijeni fosilnog goriva u prethodnom 14 dnevnom razdoblju, s ograničenom premijom od 0,0995 EUR/l (0,75 kn/l) za dizelsko i benzinsko gorivo, te 0,0531 EUR/l (0,40 kn/l) za plavi dizel, a u iznosu 0,8229 EUR/kg (6,20 kn/kg) smjesa propan – butan za boce, odnosno 0,3716 EUR/kg (2,80 kn/kg) za velike spremnike.
 
Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave, a ovakav režim vrijedit će za sljedeće 14 dnevno razdoblje.
 
Nove cijene iznosit će:
 • 1,39 EUR/l (10,47 kn/l) za benzinsko gorivo (smanjenje 0,01 EUR/l)
 • 1,34 EUR/l (10,10 kn/l) za dizelsko gorivo (smanjenje 0,06 EUR/l)
 • 0,84 EUR/l (6,33 kn/l) za plavi dizel (smanjenje 0,06 EUR/l)
 • 1,29 EUR/kg (9,72 kn/kg) UNP za spremnike (smanjenje 0,13 EUR/kg)
 • 1,85 EUR/kg (13,94 kn/kg) UNP za boce (smanjenje 0,13 EUR/kg).
 
Da nema mjera Vlade te da se maloprodajne cijene u potpunosti slobodno formiraju na nivou premija energetskih subjekata prije prve Uredbe, iste bi iznosile:
 • 1,62 EUR/l (12,21 kn/l) za benzinsko gorivo
 • 1,57 EUR/l (11,83 kn/l) za dizelsko gorivo
 • 0,96 EUR/l (7,23 kn/l) za plavi dizel
 • 1,53 EUR/kg (11,53 kn/kg) UNP za spremnike
 • 2,16 EUR/kg (16,27 kn/kg) UNP za boce.
 
 

Stranica