Donesena nova Uredba o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata

Slika /slike/Vijesti/2022/gorivo 27. 2. 2023.png
Danas je održana telefonska sjednica Vlade Republike Hrvatske na kojoj je donesena Uredba o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata sukladno kojoj se najviše maloprodajne cijene računaju po formuli prema osnovnoj cijeni fosilnog goriva u prethodnom 14-dnevnom razdoblju, s ograničenom premijom od 0,0995 EUR/l (0,75 kn/l) za dizelsko i benzinsko gorivo, te 0,0531 EUR/l (0,40 kn/l) za plavi dizel i u iznosu od 0,8229 EUR/kg (6,20 kn/kg) za smjesu propan – butan za boce, odnosno 0,3716 EUR/kg (2,80 kn/kg) za velike spremnike.
 
Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave, a ovakav režim vrijedit će za sljedeće 14-dnevno razdoblje.
 
Nove cijene iznosit će:
  • 1,38 EUR/l (10,40 kn/l) za benzinsko gorivo (promjena 0,00 EUR/l) 
  • 1,38 EUR/l (10,40 kn/l) za dizelsko gorivo (smanjenje 0,01 EUR/l)
  • 0,88 EUR/l (6,63 kn/l) za plavi dizel (smanjenje 0,01 EUR/l)
  • 1,40 EUR/kg (10,55 kn/kg) UNP za spremnike (povećanje 0,04 EUR/kg)
  • 1,96 EUR/kg (14,77 kn/kg) UNP za boce (povećanje 0,03 EUR/kg).


Stranica