Donesena nova Uredba o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata

  • Slika /slike/Vijesti/goriva.png
  • Slika
Na danas održanoj telefonskoj sjednici Vlade Republike Hrvatske donesena je nova Uredba o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata sukladno kojoj se najviše maloprodajne cijene računaju po formuli prema osnovnoj cijeni fosilnog goriva u prethodnom 14-dnevnom razdoblju, s ograničenom maržom od 0,0995 EUR/l (0,75 kn/l) za dizelsko i benzinsko gorivo, te 0,0531 EUR/l (0,40 kn/l) za plavi dizel, a u iznosu 0,8229 EUR/kg (6,20 kn/kg) smjesa propan – butan za boce, odnosno 0,3716 EUR/kg (2,80 kn/kg) za velike spremnike.

Ovakav režim vrijedit će za sljedeće 14-dnevno razdoblje.

Nove cijene iznosit će 1,41 EUR/l (10,62 kn/l) za benzinsko gorivo (povećanje 0,07 EUR/l); 1,51 EUR/l (11,38 kn/l) za dizelsko gorivo (povećanje 0,05 EUR/l); 1,01 EUR/l (7,61 kn/l) za plavi dizel (povećanje 0,05 EUR/l); 1,38 EUR/kg (10,40 kn/kg) UNP za spremnike (povećanje 0,08 EUR/kg); 1,95 EUR/kg (14,69 kn/kg) UNP za boce (povećanje 0,08 EUR/kg).

Stranica