Donesena nova Uredba o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata

Slika /slike/Vijesti/2022/1612023.jpg
Na danas održanoj telefonskoj sjednici Vlade Republike Hrvatske donesena je nova Uredba o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata sukladno kojoj se najviše maloprodajne cijene računaju po formuli prema osnovnoj cijeni fosilnog goriva u prethodnom 14-dnevnom razdoblju, s ograničenom maržom od 0,0995 EUR/l (0,75 kn/l) za dizelsko i benzinsko gorivo, te 0,0531 EUR/l (0,40 kn/l) za plavi dizel, a u iznosu 0,8229 EUR/kg (6,20 kn/kg) smjesa propan – butan za boce, odnosno 0,3716 EUR/kg (2,80 kn/kg) za velike spremnike.

Uredba stupa na snagu prvog dana od dana objave, a ovakav režim vrijedit će za sljedeće 14-dnevno razdoblje.

Nove cijene iznosit će 1,34 EUR/l (10,10 kn/l) za benzinsko gorivo (povećanje 0,01 EUR/l), 1,46 EUR/l (11,00 kn/l) za dizelsko gorivo (smanjenje 0,01 EUR/l), 0,96 EUR/l (7,23 kn/l) za plavi dizel (smanjenje 0,01 EUR/l), 1,30 EUR/kg (9,79 kn/kg) za UNP za spremnike (povećanje 0,08 EUR/l) i 1,87 EUR/kg (14,09 kn/kg) za UNP za boce (povećanje 0,09 EUR/l).

Stranica