Donesena nova Uredba o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata

Slika /slike/Vijesti/2022/gorivo 5.12..png
Na danas održanoj telefonskoj sjednici Vlade Republike Hrvatske donesena je nova Uredba o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata sukladno kojoj se najviše maloprodajne cijene računaju prema osnovnoj cijeni fosilnog goriva u prethodnom 14-dnevnom razdoblju, s ograničenom maržom od 0,65 kn/l za dizelsko i benzinsko gorivo, 0,40 kn/l za plavi dizel te u iznosu od 6,20 kn/kg za smjesu propan – butan za boce, odnosno 2,80 kn/kg za velike spremnike.
 
Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u „Narodnim novinama“, a ovakav režim vrijedit će za sljedeće 14-dnevno razdoblje.

Nove cijene iznosit će 10,60 kn/l za benzinsko gorivo, 11,59 kn/l za dizelsko gorivo, 7,95 kn/l za plavi dizel, 9,86 kn/kg UNP za spremnike, 14,11 kn/kg UNP za boce.

Stranica