Donesena nova Uredba o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata

Slika /slike/Vijesti/2022/Gorivo 21.11..png
Vlada Republike Hrvatske je na telefonskoj sjednici 21. studenog 2022. donijela novu Uredbu o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata sukladno kojoj se najviše maloprodajne cijene računaju po formuli prema osnovnoj cijeni fosilnog goriva u prethodnom 14-dnevnom razdoblju, s ograničenom maržom od 0,65 kn/l za dizelsko i benzinsko gorivo, te u iznosu od 6,20 kn/kg za smjesu propan – butan za boce, odnosno 2,80 kn/kg za velike spremnike. Cijena plavog dizela fiksirana je na 8,49 kn/l.

Nove cijene vrijedit će sljedećih 14 dana, a iznosit će 11,48 kn/l za benzinsko gorivo, 12,50 kn/l za dizelsko gorivo, 8,49 kn/l za plavi dizel, 10,07 kn/kg UNP za spremnike i 14,32 kn /kg UNP za boce.
 
Uredba stupa na snagu 22. studenog 2022.
 

Stranica