Donesen Program praćenja učinaka onečišćenja zraka na ekosustave

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike donijelo je Program praćenja učinaka onečišćenja zraka na ekosustave. Program sadrži popis i položaj lokacija, uz svaku lokaciju popis podataka i pokazatelja koji se prate, učestalost mjerenja, mjerno razdoblje te pripadajuće nositelje pojedinih aktivnosti.

Podaci s navedenih lokacija motrenja potrebni su za praćenje negativnih učinaka onečišćenja zraka na ekosustave u Republici Hrvatskoj (prirodna i poluprirodna staništa, te slatkovodne i šumske ekosustave). Provedbena tijela motrenja su Hrvatski šumarski institut, Hrvatske vode i Državni hidrometeorološki zavod.

Program je donesen sukladno članku 24. Uredbe o nacionalnim obvezama smanjenja emisija određenih onečišćujućih tvari u zraku u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“, br. 76/2018).

Više o praćenju negativnih učinaka onečišćenja zraka na ekosustave i izvješćivanju nalazi se na službenim stranicama Europske komisije – poveznica.Stranica