DEMANTI: ako žele 90% bespovratnih sredstava, svi, pa i Zagrebačka županija, moraju poštivati pravila Europske komisije

Slika /NASLOVNE FOTOGRAFIJE I KORIŠTENI LOGOTIPOVI/content/553f8d3b4182b.png

Reagiranje Ministarstva zaštite okoliša i prirode na neutemeljene navode iznesene na današnjoj konferenciji za novinare predstavnika Zagrebačke županije vezano uz realizaciju projekta izgradnje centra za gospodarenje otpadom:

Vlada RH donijela je izmjene Plana gospodarenja otpadom kojim se ne određuje ni broj niti lokacije centara za gospodarenje otpadom nego se propisuje da Studija izvedivosti razmotri sve moguće opcije i da se na temelju toga izabere najprihvatljivije rješenje – ono koje jamči najnižu cijenu za građane i do kojega je došlo izradom detaljnih studija jer je to preduvjet za sufinanciranje iz EU fondova. Prema smjernicama Europske unije postrojenja za gospodarenje otpadom ne projektiraju se prema administrativnim granicama, već prema nužnom kapacitetu. To je, dakle, uvjet za prihvaćanje navedenih objekata za financiranje putem europskih fondova.

Izmjenama Plana se županijama, gradovima i općinama omogućuje veće sufinanciranje izgradnje CGO-a iz EU fondova i nacionalnog Fonda za zaštitu okoliša – do 90% sufinanciranja projekta, dok je dosadašnji Plan predviđao udjele u sufinanciranju europskim i sredstvima FZOEU-a od 40-80%, a ostatak iznosa su trebale osigurati jedinice lokalne samouprave.

Ako Zagrebačka županija želi 90% bespovratnih sredstava onda projekt mora pripremiti po pravilima EU-a, mora Studijom dokazati da su razmotrene sve opcije i da je izabrana najbolja.

Ministarstvo, dakle, Zagrebačkoj županiji ništa ne određuje, no ukoliko za izgradnju CGO-a žele osigurati maksimalno sufinanciranje i najnižu cijenu za svoje građane, onda projekt moraju napraviti sukladno EU smjernicama i pravilima. A s obzirom da Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost financira izradu Studije izvedivosti sa 100% iznosa, imamo pravo očekivati da se Studija radi po smjernicama Europske unije.Stranica