Deklaracija o proizvodu maske za lice

Slika /arhiva_gospodarstvo/public/fotke javnost/Maske za lice (1).jpg
Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 30. travnja 2020. godine donijela Odluku o dopunama odluke o iznimnim mjerama kontrole cijena za određene proizvode, a koja je objavljena u Narodnim novinama, broj 53/2020. i kojom je u točki III. propisano: „Zadužuje se Državni inspektorat da u suradnji s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo pripremi predložak deklaracije, odnosno informaciju o proizvodu maske za lice, a sukladno odredbama propisa kojim se uređuju predmeti opće uporabe“.
 
Državni inspektorat Republike Hrvatske i Hrvatski zavod za javno zdravstvo postupili su u skladu s navedenom odredbom Odluke i usuglasili se da u skladu s propisima o predmetima opće uporabe navedenu svrhu deklaracije, odnosno informaciju o proizvodu maske za lice, u smislu točke III. predmetne Odluke, zadovoljavaju: dvoslojna pamučna maska za smanjenje prijenosa respiratornih kapljica i jednoslojna pamučna maska za usporavanje prijenosa respiratornih kapljica.
 
Predmetne maske moraju biti od tkanine gušćeg tkanja (min 100 g/m2), sirovinski sastav mora biti 100% pamuk, a ako se radi o dvoslojnim maskama oba sloja materijala moraju biti 100% pamučna. Maske za lice mogu biti jednobojne ili višebojne bez printa pod uvjetom da se mogu prati na temperaturi iznad 60 oC..
 
DEKLARACIJA ZA DVOSLOJNE MASKE GUŠĆEG TKANJA; 100% PAMUKA U OBA SLOJA
 
Artikl:  MASKA ZA LICE 
Namjena: dvoslojna platnena maska za smanjenje prijenosa respiratornih kapljica
Upozorenje: Ova maska nije zaštitna maska. Masku je potrebno mijenjati je ako je mokra i ne dirati je dok se nosi.  Nošene maske ne smiju se dijeliti s drugima.
Uputa za uporabu:  Čistim rukama stavljamo masku na način  da pokrije usta, nos i dio lica.
Sirovinski sastav: pamuk 100%    
 
Skupljanje: određuje proizvođač      
Održavanje: određuje proizvođač, uz pranje na minimalno  oC.
Npr. 
 
 
Napomena: Prije prve upotrebe proizvod je potrebno oprati!  
Proizvođač: - ime, registrirano trgovačko ime ili registrirani trgovački znak proizvođača i adresu na kojoj je dostupan
Uvoznik: - ime, registrirano trgovačko ime ili registrirani trgovački znak uvoznika i adresu na kojoj je dostupan (ukoliko se radi o proizvodu uvezenom iz trećih država)
Zemlja podrijetla ( ako se proizvod uvozi)
Broj tipa, šarže ili serije ili koji drugi podatak koji omogućuje identifikaciju proizvoda
 
 
 
 DEKLARACIJA ZA JEDNOSLOJNE  MASKE GUŠĆEG TKANJA,  PAMUK 100%
 
Artikl:  MASKA ZA LICE 
Namjena: jednoslojna platnena maska za usporavanje prijenosa respiratornih kapljica
Upozorenje: Ova maska nije zaštitna maska. Masku je potrebno mijenjati  ako je mokra i ne dirati je dok se nosi.  Nošene maske ne smiju se dijeliti s drugima.
Uputa za uporabu:  Čistim rukama stavljamo masku na način  da pokrije usta, nos i dio lica.
Sirovinski sastav: pamuk 100%
 
 Skupljanje: određuje proizvođač      
Održavanje: određuje proizvođač, uz pranje na minimalno  oC.
Npr.
 
 
Napomena: Prije prve upotrebe proizvod je potrebno oprati!  
Proizvođač: - ime, registrirano trgovačko ime ili registrirani trgovački znak proizvođača i adresu na kojoj je dostupan
Uvoznik: - ime, registrirano trgovačko ime ili registrirani trgovački znak uvoznika i adresu na kojoj je dostupan (ukoliko se radi o proizvodu uvezenom iz trećih država)
Zemlja podrijetla ( ako se proizvod uvozi):
Broj tipa, šarže ili serije ili koji drugi podatak koji omogućuje identifikaciju proizvoda
 
 
 


Stranica