Danas se obilježava Dan Dunava

  • Slika /slike/Vijesti/2022/1.jpg
  • Slika
  • Slika
  • Slika

Danas, 29. lipnja 2022. obilježavamo međunarodni Dan Dunava.

Republika Hrvatska bila je jedna od prvih država koja je izrazila podršku ideji zaštite rijeke Dunav. Zajedno s 9 drugih zemalja (Austrija, Bugarska, Češka, Njemačka, Mađarska, Moldavija, Rumunjska, Slovačka i Ukrajina) i Europskom unijom potpisala je 29. lipnja 1994. godine u Sofiji Konvenciju o suradnji za zaštitu i održivo upravljanje rijekom Dunav te ju i ratificirala 1996. godine, od kad uspješno sudjeluje u radu Međunarodne komisije za zaštitu rijeke Dunav (The International Commission for the Protection of the Danube River - ICPDR).

Danas Međunarodna komisija za zaštitu rijeke Dunav broji 14 država članica i Europsku uniju te se smatra svjetskim primjerom međunarodne suradnje u području riječnih slivova. 

ICPDR je inicirao obilježavanje Dana Dunava na desetu obljetnicu potpisivanja Konvencije o suradnji za zaštitu i održivo upravljanje rijekom Dunav, točnije, povodom Ministarskog sastanka održanog 29. lipnja 2004. u Beču. Iste godine, u Republici Hrvatskoj obilježen je prvi Dan Dunava na obali Dunava u Vukovaru.

Međunarodna suradnja u upravljanju vodama je od iznimnog značaja. Stoga Okvirna direktiva o vodama, kao krovna direktiva vodne politike EU traži suradnju na međunarodnim slivovima i izradu zajedničkog plana upravljanja slivom i to je jedna od temeljnih zadaća ICPDR-a.

Tako je početkom ove godine, 8. veljače 2022. u Beču održan Ministarski sastanak stranaka navedene Konvencije te je tom prilikom, zajedničkom Deklaracijom, odobren Plan upravljanja slivom rijeke Dunav kao i Plan upravljanja rizicima od poplava za Dunav za razdoblje 2022.-2027. Navedene planove su zajednički, suradnjom pod okriljem radnih skupina ICPDR-a, izradili stručnjaci svih država članica uključujući i hrvatske stručnjake.

Od 2004. do danas obilježavamo Dan Dunava kako bismo skrenuli pozornost ljudi koji žive uz rijeku, ali i ostalih građana, na značaj rijeka te poticali njihovu zaštitu i održivo korištenje kroz prigodne stručne, edukativne, kulturne i zabavne sadržaje u gradovima koji se nalaze neposredno na Dunavu ili pak uz njegove pritoke.

U Hrvatskoj je tim povodom, u utorak 28. lipnja 2022., dan uoči međunarodnog Dana rijeke Dunav, održano svečano potpisivanje Ugovora o izvođenju radova uređenja desne obale rijeke Dunav od ušća rijeke Vuke u dužini od 1333 rkm do 1311 rkm, koje su potpisali generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković i zajednica izvođača. Vrijednost ugovora je 47,25 milijuna kuna. Na svečanosti je uime Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja sudjelovala ravnateljica Uprave vodnoga gospodarstva i zaštite mora Elizabeta Kos, ujedno i voditeljica Delegacije Republike Hrvatske pri ICPDR-u.

Najmlađim sudionicima, učenicima osnovnih škola iz Vukovara je tom prigodom uručeno sedam istraživačko-edukativnih kompleta „Mali čuvari voda“ koji se sastoje od Priručnika o vodi s pokusima za niže i više razrede osnovnih škola i pokretnog laboratorija za ispitivanje vode, u svrhu edukacije mladih te podizanja svijesti o potrebi zaštite i očuvanja voda.

Ovim edukativnim projektom Hrvatska se pridružuje državama – članicama ICPDR-a u slivu koje potiču svoje najmlađe, ali i ostale stanovnike da „Otkriju Dunav“ ( „Discover Danube“). Naime, to je ovogodišnji moto Dana Dunava, inspiriran 4. Zajedničkim istraživanjem Dunava, jednim od najsloženijih pothvata kada je riječ o monitoringu površinskih voda. Rezultati su objavljeni 2021. i smatraju se ključnima u nastojanju poduzimanja odgovarajućih koraka, osobito kada je riječ o onečišćenju voda relativno novijim onečišćujućim tvarima, o kojima nemamo dovoljno podataka, kao što su npr. farmaceutici ili mikroplastika. Europski zeleni plan i Akcijski plan za postizanje nulte stope onečišćenja zraka, vode i tla, također traže hitno poduzimanje mjera za zaštitu zraka, vode i tla radi zaštite zdravlja ljudi te vodnih i o vodi ovisnih ekosustava.

Svakako treba istaknuti da je hrvatsko vodno gospodarstvo u okviru Konferencije o budućnosti Europe, na tematskom okruglom stolu vezanom za budućnost voda u Hrvatskoj, ali i Europi, održanom u rujnu 2021. promoviralo „Male čuvare voda“, kao vrijedan alat u nastavi.

Rijeka Dunav je, nakon Volge, druga najduža (2,857 km) i vodom najbogatija rijeka u Europi te najduža rijeka u Europskoj uniji. Dunav izvire u Schwarzvaldu, šumovitom planinskom kraju na jugozapadu Njemačke i teče dalje prema istoku te na obali Crnoga mora tvori deltu u Rumunjskoj i Ukrajini.

 Stranica