Javno izlaganje o Strateškoj studiji utjecaja na okoliš Plana razvoja geotermalnog potencijala Republike Hrvatske do 2030. i nacrtu prijedloga Plana razvoja geotermalnog potencijala Republike Hrvatske do 2030.

Javno izlaganje o Strateškoj studiji utjecaja na okoliš Plana razvoja geotermalnog potencijala Republike Hrvatske do 2030. i nacrtu prijedloga Plana razvoja geotermalnog potencijala Republike Hrvatske do 2030. održat će se 9. studenog 2022. u Agenciji za ugljikovodike (Miramarska cesta 24, Zagreb) s početkom u 11 sati.
 
Zainteresirana javnost izlaganje može pratiti putem video konferencije na poveznici https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTU5ZmY1NDYtNTVlZi00NThkLTk2NzItMjBjNGYwZTU3OGJl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227acf78d9-75c4-47e7-a610-ca5139912a6b%22%2c%22Oid%22%3a%2295f54a0d-12db-4c8b-a7ba-508da945b9f3%22%7d.

Stranica