315.037.031,77 kuna osigurano za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada

Slika /slike/Vijesti/Spremnici.jpg

Cilj ovih ulaganja je osigurati potrebnu infrastrukturu za odvojeno prikupljanje otpada.

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada potpisan je u četvrtak 14. veljače 2019. godine između Ministarstva zaštite okoliša i energetike, u svojstvu Posredničkog tijela razine 1, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, u svojstvu Posredničkog tijela razine 2 i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u svojstvu korisnika bespovratnih EU sredstava.

Ugovor vrijedan 315.037.031,77 kuna potpisali su ministar zaštite okoliša  i energetike dr. sc. Tomislav Ćorić, direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Dubravko Ponoš i Andrea Bartolić ispred korisnika sredstava.

Temeljem danas potpisanog Ugovora Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost otvorio je postupak javne nabave za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada .

Naime Ministarstvo je objavilo ograničeni Poziv na dostavu projektnog prijedloga za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kaojedini prihvatljivi prijavitelj, u cilju pripreme projektnog prijedloga, objavio je Javni poziv za iskaz interesa za nabavu spremnika.

Interes za nabavu spremnika iskazalo je 407 gradova i općina koji su pokazali potrebu za 1.230.695 spremnika. Riječ je o spremnicima za otpadni papir, staklo, plastike i biootpad.

Na temelju objedinjenih podataka Fond se prijavio na ograničeni Poziv Ministarstva te je donesena Odluka o financiranju sukladno kojoj su Fondu odobrena sredstva za sufinanciranje troškova projekta Nabave spremnika u maksimalnom iznosu od 315.037.031,77 kuna (s PDV-om).

Navedeni iznos čini 85 % troškova nabave 1.230.695 spremnika i usluga promidžbe i vidljivosti. Preostalih 15 % troškova nabave spremnika osigurat će jedinice lokalne samouprave dok će Fond osigurati preostalih 15 % troškova promidžbe i vidljivosti.

Cilj ovih ulaganja je osigurati potrebnu infrastrukturu za odvojeno prikupljanje otpada.

Stranica