28 ministara okoliša EU u audijenciji s Papom Franjom

Slika /NASLOVNE FOTOGRAFIJE I KORIŠTENI LOGOTIPOVI/content/55f2bdcb72269.jpg

Ministar zaštite okoliša i prirode, Mihael Zmajlović, 16. rujna bit će u audijenciji sa Svetim Ocem zajedno s ostalim ministrima okoliša Europske unije.

Audijencija se održava uoči nadolazeće Konferencije stranaka Okvirne konvencije Ujedinjenih naroda o klimatskim promjenama koja se održava u prosincu 2015. u Parizu. Ministri će s Papom razgovarati o globalnom problemu klimatskih promjena i okolišne degradacije te kako doprinijeti rješavanju tih problema.

Papa Franjo je u lipnju objavio encikliku 'Laudato si – O brizi za naš zajednički dom' te je klimu proglasio općim dobrom, a brigu o okolišu moralnom obvezom. Papa je sve ljude pozvao da budu 'čuvari stvaranja' čime je dao dodatni poticaj svima koji brinu za planet. Enciklika je ujedno i poziv na postizanje međunarodnog dogovora o smanjenju globalnog zagrijavanja kao i upozorenje onima koji se bogate zlouporabom prirodnih resursa. Papa je istaknuo da će najteže posljedice klimatskih promjena osjećati siromašni ljudi u zemljama u razvoju koji će sve više migrirati.

21. konferencija stranaka Okvirne konvencije UN-a o klimatskim promjenama koja se održava od 30. studenog do 11. prosinca 2015. trebala bi iznjedriti ambiciozan međunarodni sporazum koji će omogućiti smanjenje emisija stakleničkih plinova i odgovoriti na očekivanja sve većeg broja stanovništva pogođenog klimatskim promjenama.

Trenutno je jedini obvezujući međunarodni instrument za smanjenje stakleničkih plinova Protokol iz Kyota koji je na snazi od 2005. i čija je primjena produžena Amandmanom iz Dohe do 2020. kada bi na snagu trebao stupiti sporazum dogovoren u Parizu kao okvir za prijelaz na otporna, niskougljična gospodarstva i društva.

 Stranica