Premifab d.o.o., postrojenje za skladištenje i obradu opasnog otpada u Svetoj Nedelji