Nacrt prijedloga Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o osnivanju Javne ustanove "Park prirode Lastovsko otočje" (21.10.2013. - 04.11.2013.)

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode nositelj je izrade Nacrta prijedloga Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o osnivanju Javne ustanove 'Park prirode Lastovsko otočje', kojom se izmjenjuju i dopunjuju odredbe važeće Uredbe o osnivanju Javne ustanove 'Park prirode Lastovsko otočje' (Narodne novine, broj 130/2006).

Uredbom o izmjenama i dopunama Uredbe o osnivanju Javne ustanove 'Park prirode Lastovsko otočje' donose se odredbe kojima se mijenjaju i nadopunjuju postojeće odredbe u dijelu koji se odnosi na osnivanje Javne ustanove, opis i obavljanje njenih djelatnosti, zadaće upravnog vijeća, imenovanje i razrješenje predsjednika i članova upravnog vijeća, imenovanje i razrješenje te zadaće ravnatelja Javne ustanove i stručnog voditelja, financiranje rada i obavljanja djelatnosti Javne ustanove te podnošenje izvješća o ostvarenju godišnjeg plana i programa rada Javne ustanove.

Javnost i zainteresirana javnost mogla se uključiti u izradu Uredbe davanjem svojih prijedloga, mišljenja ili primjedbi putem Obrasca u razdoblju od 21. listopada do 4. studenog 2013. godine.

Izvješće o svim zaprimljenim primjedbama, prijedlozima i mišljenjima javnosti i zainteresirane javnosti, kao i o njihovom prihvaćanju ili odbijanju, objavit će se na internetskim stranicama Ministarstva.

INFORMACIJA o izradi

Standardni obrazac sadržaja dokumenta za savjetovanje

Nacrt prijedloga Uredbe