Nacrt prijedloga Uredbe o dobrovoljnom sudjelovanju organizacija u sustavu za ekološko upravljanje i neovisno ocjenjivanje (EMAS) (02.04.2014. - 02.05.2014.)

Zakonska osnova za donošenje Uredbe o dobrovoljnom sudjelovanju organizacija u sustavu za ekološko upravljanje i neovisno ocjenjivanje (EMAS) je članak 212. Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13). Na taj način ustanovljen je pravni temelj za provedbu Uredbe (EZ) br. 1221/2009 Europskoga parlamenta i Vijeća od 25. studenog 2009. godine o dobrovoljnom sudjelovanju organizacija u sustavu upravljanja okolišem i neovisnog ocjenjivanja Zajednice (EMAS) i ukidanju Uredbe (EZ) br. 761/2001 i odluka Komisije 2001/681/EZ i 2006/193/EZ.

Uredba (EZ) br. 1221/2009 dio je europskog zakonodavstva (pravne stečevine) koji ima opću primjenu, obvezujući je u potpunosti te se izravno primjenjuje u državama članicama Europske unije. Propisivanjem zajedničkih pravila, postupaka i temeljnih tehničkih zahtjeva osigurava se ujednačena uspostava i provedba sustava EMAS na području cijele Europske unije.

Javnost i zainteresirana javnost mogla se uključiti u izradu Uredbe davanjem svojih prijedloga, mišljenja ili primjedbi putem Obrasca u razdoblju od 2. travnja do 2. svibnja 2014. godine.

Informacija o izradi

Standardni obrazac sadržaja dokumenta za savjetovanje
 
Nacrt Prijedloga Uredbe

08.07.2014. - IZVJEŠĆE o provedenom savjetovanju