Mineralno gnojivo, organsko gnojivo, poboljšivači tla

 

Nacionalni provedbeni propisi

Zakon o gnojivima i poboljšivačima tla

(NN br. 163/200340/200714/2014 i 32/2019)

 

Popis ovlaštenih laboratorija za ispitivanje kakvoće gnojiva i poboljšivača tla

(NN br. 41/2019)

 

Pravilnik o upisu u Upisnik gnojiva

(NN br. 61/2007)

 

Pravilnik o mineralnim gnojivima

(NN br. 60/2007)

 

Pravilnik o zaštiti poljoprivrednog zemljišta od onečišćenja

(NN br. 71/2019)

 

Nadležno tijelo

Ministarstvo poljoprivrede

 

Područje primjene

Zakonom se uređuje kakvoća, kontrola kakvoće, označavanje, promet i nadzor u prometu gnojiva (mineralnih i organskih) i poboljšivača tla te proizvodnja i nadzor organskih gnojiva i poboljšivača tla.

Kontrola kakvoće se provodi u laboratorijima objavljenim u Popisu ovlaštenih laboratorija za ispitivanje kakvoće gnojiva i poboljšivača tla.

Pravilnikom se propisuju uvjeti i potrebiti dokazi za upis mineralnih gnojiva u Upisnik gnojiva.

Pravilnikom se propisuje razvrstavanje mineralnih (anorganskih) na tipove, zahtjevi kakvoće za gnojiva, podaci koje sadrži deklaracija gnojiva, dozvoljena odstupanja od deklariranog sadržaja hranjiva, način označavanja, pakiranja, skladištenja i rukovanja gnojivima te način uzimanja uzoraka i metode utvrđivanja kakvoće i kontrole kakvoće gnojiva.

 

Glavni zahtjevi koje poslovni korisnici trebaju znati

Gnojiva i poboljšivači tla mogu biti u prometu ako ispunjavaju propisane uvjete glede najmanjih zahtjeva kakvoće te ako su označena na propisani način.

Proizvođači i uvoznici gnojiva i poboljšivača tla dužni su provoditi kontrolu kakvoće gnojiva, odnosno poboljšivača tla u proizvodnji i prometu, odnosno nakon prijelaza carinskog područja, a prije stavljanja u promet na tržište Republike Hrvatske.

Organska gnojiva i poboljšivači tla mogu se koristiti ako su na deklaraciji proizvoda navedeni podaci o sadržaju teških metala i drugih onečišćujućih tvari.

 

Tijelo za nadzor tržišta

Državni inspektorat

pisarnica.dirh@dirh.hr

 

Link na TRIS bazu

U TRIS bazi možete pogledati notifikacije propisa