Gnojivo

 

Nacionalni provedbeni propis

Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 2003/2003 o gnojivima

(NN br. 81/2013 i 32/2019)

 

EU Direktiva

Uredba (EZ) br. 2003/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. listopada 2003. o gnojivima

 

Nadležno tijelo

Ministarstvo poljoprivrede

 

Područje primjene

Zakonom se utvrđuje nadležno tijelo, zadaće nadležnog tijela, kakvoća, označivanje, stavljanje na tržište i nadzor na tržištu gnojiva radi provedbe Uredbe (EZ) br. 2003/2003.

 

Glavni zahtjevi koje poslovni korisnici trebaju znati

Gnojivo u smislu ovoga Zakona je mineralno gnojivo koje ispunjava uvjete propisane Uredbom (EZ) br. 2003/2003.

Gnojivo se može staviti na tržište u Republici Hrvatskoj ako nosi oznaku „EZ gnojivo”.

Gnojivo mora biti označeno u skladu s odredbama Uredbe (EZ) br. 2003/2003.

 

Tijelo za nadzor tržišta

Državni inspektorat

pisarnica.dirh@dirh.hr

 

Link na TRIS bazu

U TRIS bazi možete pogledati notifikacije propisa