Program ocjene provedbe zaštite okoliša (Environmental Performance Review - EPR)

Odlukom ministara zaštite okoliša na konferenciji 'Okoliš za Europu' 1991. godine pokrenut je Program ocjene provedbe zaštite okoliša (EPR).

Radi se o izradi opsežnog izvješća o stanju okoliša u pojedinim državama članicama UN Gospodarske komisije za Europu (UN/ECE). Svrha mu je unaprijediti upravljanje okolišem i ojačati mehanizme njegove zaštite kroz ocjenu trenutnog stanja, donošenje zaključaka i davanje preporuka Vladi za buduće aktivnosti u cilju poboljšanja stvaranja politika, usvajanja najbolje prakse te usklađivanja s utvrđenim standardima i principima. Program ocjene u državama koje nisu članice OECD-aprovodi UN/ECE-ov Odbor za politiku okoliša (CEP).

Glavni ciljevi EPR programa su:

  • pomoći državama u unaprjeđenju upravljanja okolišem donošenjem konkretnih preporuka za osmišljavanje boljih politika i njihovu provedbu
  • promicati razmjenu informacija vezano za politike i iskustva između država
  • pomoći integrirati politike zaštite okoliša u sektorske gospodarske politike (npr. poljoprivreda, energetika, promet, turizam i zdravlje)
  • promicati veću odgovornost prema drugim državama i prema javnosti
  • jačati suradnju s međunarodnom zajednicom.

Prvo EPR izvješće u RH provedeno je 1999. godine. Provedba drugog ciklusa EPR-a u RH započela je u listopadu 2012. godine, a do kraja 2013. godine završena je izrada Izvješća od devet poglavlja, kao i pripadajućih preporuka koje se odnose na planiranje, kreiranje i implementaciju okolišnih politika, mobilizaciju financijskih resursa za zaštitu okoliša i integraciju okolišnih pitanja u gospodarstvo i promicanje održivog razvoja.

Preporuke su usvojene 24. listopada 2013. godine na 19. sastanku UN/ECE-ovog Odbora za politiku okoliša (CEP) u Ženevi.

Link: UNECE Environmental Performance Review