30.8.2019. - Poziv na intervju vezan uz Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme

        
KLASA: 112-07/19-03/02
URBROJ: 517-02-1-1-19-38
Zagreb, 29. kolovoza 2019.
 
Na temelju članka 61. stavka 8. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17 i 70/19) i Odluke o odobrenju za zapošljavanje na određeno vrijeme u središnjim tijelima državne uprave i drugim tijelima koja sudjeluju u radu radnih skupina i odbora Vijeća Europske unije KLASA: 112-03/19-01/34, URBROJ: 521-TP-01-02-19-1 od 4. ožujka 2019. godine, a u svezi članka 6. alineje 3. Odluke o zabrani novog zapošljavanja državnih službenika i namještenika u tijelima državne uprave te stručnim službama i uredima Vlade Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 70/16, 74/17 i 71/18) i članka 11. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“, broj 78/17), Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na internet stranici Ministarstva zaštite okoliša i energetike objavljuje poziv na intervju vezan uz raspisani Oglas KLASA: 112-07/19-03/02 URBROJ: 517-02-1-1-19-1 od 19. srpnja 2019. godine objavljen na internet stranici Ministarstva zaštite okoliša i energetike dana 23. srpnja 2019. godine, na internet stranici Ministarstva uprave dana 24. srpnja 2019. godine te u Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje broj 142 od 24. srpnja 2019. godine, za prijam u državnu službu na određeno vrijeme.

Dokumenti