27.02.2020 - Odluku o djelomičnoj obustavi Javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

Na temelju odredbe članka 50. b stavka 1. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 107/07, 27/08, 49/11, 150/11, 34/12, 37/13, 38/13, 138/15 – Odluka USRH, 61/17, 70/19 i 98/19) i odredbe članka 20. stavka 1. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“, broj 78/17 i 89/19), ministar zaštite okoliša i energetike donosi
 
 
ODLUKU
 
I
 
Djelomično se obustavlja postupak po raspisanom javnom natječaju za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme, u Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, KLASA: 112-07/19-02/04, URBROJ: 517-02-1-1-19-1 od 17. prosinca 2019. godine, objavljenom u „Narodnim novinama“, broj 125/19 od 20. prosinca 2019. godine, na web stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike i Ministarstva uprave te Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, za radno mjesto:
 
„8. ZAVOD ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE
8.2. Sektor za prirodu
8.2.3. Služba za ekološku mrežu i održivost korištenja prirodnih dobara
8.2.3.2. Odjel za ocjenu prihvatljivosti na ekološku mrežu
 
  • Redni broj i naziv radnog mjesta: 286. Stručni suradnik – 1 izvršitelj/ica