24.03.2020. POZIV NA RAZGOVOR vezan uz raspisani javni natječaj za odabir kandidata za člana uprave INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d., Zagreb

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I ENERGETIKE
 
KLASA: 011-04/20-01/51
URBROJ: 517-10-20-3
Zagreb, 24. ožujka 2020.
 
Povjerenstvo za provođenje natječaja za odabir tri kandidata za člana uprave INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d., Zagreb, objavljuje:
 
POZIV NA RAZGOVOR
 
Vezan uz javni natječaj za odabir tri kandidata za člana uprave INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d., Zagreb koji je objavljen u Narodnim novinama, broj: 25/20 od 6. ožujka 2020. te na mrežnim stranicama društva https://www.ina.hr , u Jutarnjem i Večernjem listu.
 
Razgovori s kandidatima, koji ispunjavaju formalno-pravne uvjete iz natječaja održat će se 25. ožujka 2020. u prostorijama Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta 80, Zagreb.

Poziv na razgovor.pdf

24.03.2020. | pdf (116kb)