23.07.2019 - Poziv na intervju vezan uz Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme

KLASA: 112-07/19-03/01
URBROJ: 517-02-1-19-313
Zagreb, 23. srpnja 2019.
 
POZIV NA INTERVJU

 

Na temelju članka 61. stavka 8. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 61/17), uz prethodnu suglasnost Ministarstva financija KLASA: 100-01/19-01/26, URBROJ: 513-05-01-19-2 od 26. travnja 2019. godine te na temelju odobrenja Ministarstva vanjskih i europskih poslova KLASA: 112-03/19-01/74, URBROJ: 521-TP-01-02-19-3 od 29. svibnja 2019. godine, a u svezi članka 6. alineje 3. Odluke o zabrani novog zapošljavanja državnih službenika i namještenika u tijelima državne uprave te stručnim službama i uredima Vlade Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 70/16, 74/17 i 71/18) i članka 11. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“, broj 78/17), Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na internet stranici Ministarstva zaštite okoliša i energetike objavljujepoziv na intervju.
 

Dokumenti