23.07.2019 - Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme

KLASA: 112-07/19-03/02
URBROJ: 517-02-1-1-19-1
 
OGLAS
   za prijam u državnu službu na određeno vrijeme
 

Sukladno članku 61. stavku 8. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 61/17) i Odluke o odobrenju za zapošljavanje na određeno vrijeme u središnjim tijelima državne uprave i drugim tijelima koja sudjeluju u radu radnih skupina i odbora Vijeća Europske unije KLASA: 112-03/19-01/34, URBROJ: 521-TP-01-02-19-1 od 04. ožujka 2019. godine, a u svezi članka 6. alineje 3. Odluke o zabrani novog zapošljavanja državnih službenika i namještenika u tijelima državne uprave te stručnim službama i uredima Vlade Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 70/16, 74/17 i 71/18), Ministarstvo zaštite okoliša i energetike raspisuje oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme.
 

Rješenje o prijamu RM. br. 87.pdf

23.09.2019. | pdf (249kb)