23.07.2019 - Odluka o djelomičnoj obustavi postupka Oglasa za prijam u državnu službu na određeno vrijeme

KLASA: 112-07/18-02/04
URBROJ: 517-02-1-1-19-460
 
ODLUKA
o djelomičnoj obustavi postupka Oglasa za prijam u državnu službu
na određeno vrijeme u Ministarstvo zaštite okoliša i energetike
 

Na temelju članka 50.b Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 107/07, 27/08, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12-pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 i 61/17) i članka 20. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“, broj 78/17), ministar zaštite okoliša i energetike donosi odluku o djelomičnoj obustavi postupka Oglasa za prijam u državnu službu na određeno vrijeme.