20.12.2019 - Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

KLASA: 112-07/19-02/03
URBROJ: 517-02-1-1-19-3
Zagreb, 17. prosinca 2019.
Narodne Novine
 
Na temelju članka 45. stavka 1. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine, broj: 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19 i 98/19), članka 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine br. 78/17 i 89/19) te odobrenja Ministarstva uprave, KLASA: 112-02/19-01/766, URBROJ: 515-03-01-02/6-19-2 od 2. prosinca 2019. godine, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike raspisuje :
 
JAVNI NATJEČAJ
 
za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme