20.12.2019 - Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

KLASA: 112-07/19-02/04
URBROJ: 517-02-1-1-19-1
Zagreb, 17. prosinca 2019.
Narodne Novine
 
Na temelju članka 45. stavka 1. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine, broj: 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19 i 98/19), članka 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine, broj: 78/17, 89/19) te Plana prijma u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske za 2019. godinu (Narodne novine, broj: 73/19), Ministarstvo zaštite okoliša i energetike raspisuje:
 
JAVNI NATJEČAJ
 
za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme