10.01.2020. JAVNI NATJEČAJ za odabir kandidata za predsjednika i dva člana uprave JADRANSKOG NAFTOVODA, dioničko društvo, Zagreb

KLASA: 011-04/20-01/02
URBROJ: 517-10-2-20-1
Zagreb, 9. siječnja 2020.
Narodne novine
 
Na temelju Uredbe o uvjetima za izbor i imenovanje članova nadzornih odbora i uprava pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku i načinu njihovih izbora (Narodne novine, br. 12/19), a u vezi s člankom 31. Zakona o upravljanju državnom imovinom (Narodne novine, br. 52/18) Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta 80, Zagreb, objavljuje
 
JAVNI NATJEČAJ
 
za odabir kandidata za predsjednika i dva člana uprave JADRANSKOG NAFTOVODA, dioničko društvo, Zagreb, Miramarska cesta 24

JAVNI NATJEČAJ za odabir kandidata za predsjednika i dva člana uprave JADRANSKOG NAFTOVODA, dioničko društvo, Zagreb (pdf)