10.01.2020. JAVNI NATJEČAJ za imenovanje ravnatelja/ice Energetskog instituta Hrvoje Požar na razdoblje od četiri godine

KLASA: 011-04/20-01/01
URBROJ: 517-10-2-20-1
Zagreb, 9. siječnja 2020.
Narodne novine
 
Na temelju članaka 40. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine, br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), te članka 14. stavka 1. točke 6., 26. i 27. Statuta Energetskog instituta Hrvoje Požar, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavljuje
 
 
JAVNI NATJEČAJ
za imenovanje ravnatelja/ice Energetskog instituta Hrvoje Požar na razdoblje od četiri godine