09.03.2020. JAVNI NATJEČAJ za odabir kandidata za člana upave INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d., Zagreb

KLASA:011-01/20-01/51
URBROJ: 517-10-20-1

Zagreb, 06.03.2020.
Narodne novine

Na temelju članka 13. stavka 1. Uredbe o uvjetima za izbor i imenovanje članova nadzornih odbora i uprava pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku i načinu njihova izbora (Narodne novine, broj 12 /19) Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Zagreb, objavljuje
 
JAVNI NATJEČAJ
 
za odabir kandidata za člana uprave INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d., Zagreb, Avenija V. Holjevca 10. - 3 (tri) izvršitelja na razdoblje od 5 (pet) godina.

JAVNI NATJEČAJ za odabir kandidata za člana uprave INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d., Zagreb (pdf)